Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.zhurnalistyky.pr.uad@gmail.com
  • Телефон: +(380)-32-242-2359

Соціальна реклама

worker

Огар,
Емілія Ігорівна

завідувач кафедри,
доктор наук із соціальних комунікацій,
професор

На даний момент нема загружених файлів дисципліни


В умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства  особливого значення набуває цілеспрямована постійна популяризація загальногуманістичних, загальнокультурних, морально-етичних  цінностей.  Ефективним інструментом цієї популяризації є  соціальна реклама, покликана привертати увагу до важливих  соціальних проблем, змінювати ставлення до них у суспільстві,  спонукати  до пошуку шляхів їх розв'язання,  сприяти формуванню нових соціальних цінностей і моделей поведінки.

Силабус

Події кафедри

гру
11
Засідння кафедри (в режимі online)

12:00 — skype ауд.

гру
10
відкрита лекція старшого викладача кафедри Скібан О. І. з дисципліни "Медіаетика"

11:00 — zoom ауд.

гру
04
Засідння кафедри (в режимі online)

12:00 — skype ауд.