Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.zhurnalistyky.pr.uad@gmail.com
  • Телефон: +(380)-32-242-2359

Мас-медійна діяльність

worker

Скібан,
Олена Іванівна

cтарший викладач

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Під час опанування дисципліни студенти знайомляться з типологічною структурою мас-медійної системи. Опановують специфіку та особливості функціонування/роботи різних видів засобів масової інформації (ЗМІ).

Вчаться аналізувати відмінності роботи різних типів ЗМІ ( друкованих / аудіовізуальних/ інтернет-ЗМІ). Оцінюють «інформаційну політику медіа» у взаємозв’язку її з формою власності. Аналізують медійні холдинги та медіакорпорації сучасного ринку України, їх роль в інформаційному просторі держави.

Силабус

Події кафедри

гру
11
Засідння кафедри (в режимі online)

12:00 — skype ауд.

гру
10
відкрита лекція старшого викладача кафедри Скібан О. І. з дисципліни "Медіаетика"

11:00 — zoom ауд.

гру
04
Засідння кафедри (в режимі online)

12:00 — skype ауд.