Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.zhurnalistyky.pr.uad@gmail.com
  • Телефон: +(380)-32-242-2359

Соціальна реклама

worker

Огар,
Емілія Ігорівна

завідувач кафедри,
доктор наук із соціальних комунікацій,
професор

На даний момент нема загружених файлів дисципліни


В умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства  особливого значення набуває цілеспрямована постійна популяризація загальногуманістичних, загальнокультурних, морально-етичних  цінностей.  Ефективним інструментом цієї популяризації є  соціальна реклама, покликана привертати увагу до важливих  соціальних проблем, змінювати ставлення до них у суспільстві,  спонукати  до пошуку шляхів їх розв'язання,  сприяти формуванню нових соціальних цінностей і моделей поведінки.

Силабус

Події кафедри

жов
26
Українсько-польська онлайн-конференція «На шляху до Європейського Союзу»

10:00 — zoom ауд.

кві
23
онлайн-зустріч з Юлією Янчар, піар-менеджеркою Фонду Олени Пінчук

13:00 — zoom ауд.

кві
09
онлайн-зустріч з Романом П'янковським, власником рекламного агентства Pro Target&SMM

15:00 — zoom ауд.