Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.zhurnalistyky.pr.uad@gmail.com
  • Телефон: +(380)-32-242-2359

Дистанційне навчання на карантині

Графік перескладання академічної заборгованості за лінкомКожною програмою в умовах дистанційного навчання передбачено виконання різних видів робіт. Студенти отримують бали протягом семестру за:
 

- виконання практичних завдань;

- написання творчих робіт;

- самостійне опрацювання джерел;

- виконання та захист індивідуальних завдань тощо.

За умови своєчасного успішного складання всіх робіт та підтримання контакту з викладачем студенти можуть отримати залік (іспит) автоматично без написання підсумкового модуля.

В іншому випадку студенти повинні скласти підсумковий модульний контроль, допуск до якого здійснюється лише після виконання завдань.

Графік офлайн-консультацій викладачів кафедри

Події кафедри

чер
27
Атестаційний іспит ОР "Бакалавр" ОПП "Рекламні та ПР-комунікації"

11:00 — 418 а ауд.

чер
24
Атестаційний іспит ОР "Бакалавр" ОПП "Рекламні та ПР-комунікації"

12:00 — zoom ауд.

чер
02
онлайн-зустріч з Романом П'янковським, власником рекламного агентства Pro Target&SMM

11:00 — zoom ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів