Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.zhurnalistyky.pr.uad@gmail.com
  • Телефон: +(380)-32-242-2359

Напрями наукових досліджень

Викладачі кафедри продовжують дослідження різних аспектів  історії та теорії українського книго- та пресовидання,  креативних аспектів рекламної діяльності, започатковані й тривалий час проваджувані на кафедрі видавничої справи та редагування (тепер медіакомунікацій). Із відповідними напрацюваннями й науковими здобутками можна ознайомитися на сайті кафедри медіакомуінкацій.  

Водночас відкриття нової кафедри спонукає посилити дослідження в галузі прикладних соціальних комунікацій, зокрема на   вивченні соціально-комунікативних і ринкових аспектів сучасного функціонування системи найрізноманітніших медіа – преси, інтернет-платформ, тобто усіх сучасних засобів формування, продукування і оптимізації медіаконтенту.

У планах – дослідження  рекламно-промоційної  та ПР-комунікації  в оновленій науковій перспективі  -  із врахуванням актуальних зовнішніх та внутрішніх чинників (стійкої тенденції до тісної інтеграції  традиційних і новітніх цифрових маркетингових комунікацій, широкого запровадження технологій брендингу,  SMM-просування,   масштабної медіатизації бізнесу,  політики, мас-медіа тощо)  як складові загальної комунікаційної політики (стратегії)  суб’єкта  економічної (політичної, соціальної, культурної)  діяльності,  його бренд-комунікацій.

Кафедра також планує досліджувати  зумовлені концептуальними змінами у дидактичній парадигмі під впливом глобальної діджиталізації  сфери медіавиробництва. Активізація різнопланових досліджень, спрямованих на оптимізацію медіаосвітніх програм у фахову підготовку майбутніх медійників на державному рівні визнана  в Україні пріоритетною і відповідає міжнародним  тенденціям  (ініціативи ЮНЕСКО).

 

Події кафедри

чер
27
Атестаційний іспит ОР "Бакалавр" ОПП "Рекламні та ПР-комунікації"

11:00 — 418 а ауд.

чер
24
Атестаційний іспит ОР "Бакалавр" ОПП "Рекламні та ПР-комунікації"

12:00 — zoom ауд.

чер
02
онлайн-зустріч з Романом П'янковським, власником рекламного агентства Pro Target&SMM

11:00 — zoom ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів