Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.zhurnalistyky.pr.uad@gmail.com
  • Телефон: +(380)-32-242-2359

Про кафедру

Кафедру засновано у лютому 2019 р. на вимогу виокремити й посилити підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Рекламні та ПР-комунікації» в самостійний навчальний напрям, розвивати напрям, пов'язаний із підготовкою журналістів та фахівців з ПР для роботи у сучасних мас-медіа.  

До складу нової кафедри увійшли викладачі кафедри медіакомунікацій з досвідом підготовки  фахівців за спеціальністю «реклама та зв’язки із громадськістю» й відповідним науковим доробком у царині дослідження друкованої та інтернет-преси, історії журналістики, формування громадської думки, креативних рекламних технологій тощо.

 

Мало хто знає сьогодні, але саме Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова (тепер  Українська академія друкарства) був єдиним у Радянському Союзі вищим закладом освіти, що з 1967 р. почав готувати редакторів реклами та інформаційної літератури у межах спеціальності «журналістика». 

Відповідна спеціалізація, звісно, в принципово оновленій концепції, з урахуванням докорінних змін економічного та соціально-політичного характеру,   збереглася й в підготовці фахівців для видавничої справи та редагування упродовж 1990-2000-х рр.  Зміст цієї підготовки значно розширився і вдосконалився: у нових ринкових умовах стало можливим готувати не лише редакторів рекламної  літератури, а й журналістів, піарників, рекламістів, менеджерів в галузі формування громадської думки, організації рекламної діяльності, мас-медійної реклами тощо.  

У  навчальному плані  спеціальності «Видавнича справа і редагування» була низка дисциплін відповідного спрямування  «Рекламознавство», «Рекламна література», «Паблік  рилейшнз», «Іміджезнаство», «Реклама у видавничому маркетингу» тощо. Щороку студенти захищали дипломні роботи,  присвячені теоретичним і практичним аспектам  рекламної, PR-, мас-медійної діяльності. Чимало випускників УАД  працевлаштовувалися в ПР-відділах засобів масової інформації (телебачення, радіо, інтернет-ЗМІ),  у рекламних організаціях, відділах реклами, ПР-службах не лише регіонального, а й загальнонаціонального масштабу, демонструючи цілком  успішне кар’єрне зростання. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719, якою було уведено новий освітній напрям 0303 «Журналістика та інформація. Реклама і зв’язки з громадськістю», дала змогу Українській академії друкарства  оформити апробовану упродовж  тривалого часу спеціалізацію в  самостійну спеціальність.

Підготовка  бакалаврів за спеціальністю «Реклама та зв’язки з громадськістю» в Українській академії друкарства розпочалася 2011 р., а з 2015 р. було відкрито ще й магістратуру.

За цей час викладачами було створено належну навчально-методичну базу для викладання професійно-орієнтованих дисциплін. Навчальний план підготовки спеціалістів відповідного профілю  орієнтований на  універсальність й міждисциплінарність фаху, що синтезує теоретичні знання і практичні навички з найрізноманітніших галузей – економічної, правової, творчої, психологічної, соціологічної тощо. Однак  провідною залишається гуманітарна підготовкою (лінгвістична, літературна, культурологічна, мистецтвознавча тощо). Багато уваги приділяється  виробленню креативних навичок журналіста, піарника, копірайтера, дизайнера, редактора тощо.

Особливий універсальний характер УАД як вищого навчального закладу, що під «одним дахом» об’єднує спеціальності широкого спектру – інформаційно-технічного, економічно-комерційного,  мистецького  та гуманітарного спрямування, а також відповідний різнопрофільний  кадровий склад – дає змогу забезпечити комплексну різнобічну підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Рекламні та ПР-комунікації». З цією метою кафедра тісно співпрацює з кафедрою медіакомунікацій, Графічного дизайну та мистецтва книги, книжкової та станкової графіки, інформаційних та мультимедійних технологій та іншими.

За час існування спеціальності, а згодом освітньо-професійної програми «Рекламні та ПР-комунікації» у межах спеціальності «журналістика» в УАД було підготовлено і випущено  понад 100 бакалаврів та понад 50 магістрів.

 

Події кафедри

кві
23
онлайн-зустріч з Юлією Янчар, піар-менеджеркою Фонду Олени Пінчук

13:00 — zoom ауд.

кві
09
онлайн-зустріч з Романом П'янковським, власником рекламного агентства Pro Target&SMM

15:00 — zoom ауд.

бер
19
Зустріч з Наталією Головачко, керівницею Marketing Studio FAJТА

11:00 — zoom ауд.